Nitrogénművek Zrt idővonal

1931

Megalakul Pétfürdőn a Magyar Ammóniagyár Rt. és a péti Magyar Műtrágyagyár Rt.

1

1932

Két gyáregységben megindul a termelés, 1932. június 28-án szabadalmazásra kerül a gyár legfontosabb terméke, a Pétisó.

2

3

 

1944

A júliusi szövetségi bombázás során teljesen megsemmisül az ammónia üzem, a műtrágyagyár és súlyos sérülést szenved valamennyi gyáregység.

4

1948

Befejeződnek a rekonstrukciós munkálatok, a termelési szint eléri a háború előtti legmagasabb szintet.

5

1961

A társaság kutatólaboratóriumot hoz létre, melynek feladata, a műtrágya termékek minőségének folyamatos vizsgálata és a termékfejlesztések elvégzése.

6

1964

Átállás modern, földgáz alapú műtrágya előállítására, ami a magyar vegyiparban elsőként, számítógép által optimalizált ammónia üzem beruházással kezdődik meg.

1

1964-71

További fejlesztések keretében új hígsalétrom üzem, kibővített pétisó üzem, új karbamid üzem, meszes vízlágyító, atmoszférikus földgázbontóval modernizált régi ammónia üzem, izopropil-amin üzem és a kettős műtrágya üzem áll termelésbe.

 8

1972-75

Megépül világszínvonalú technológiával az új nagykapacitású műtrágyagyár. Ennek részeként helyet kap egy ammónia üzem (1000 t/nap), salétromsav üzem (1455 t/nap), karbamid üzem (600 t/nap), komplex műtrágya üzem (NPK 1:1:1 1510 t/nap, 25% N mészammonsalétrom 1150 t/nap). Felépül 2x26 km vízvezeték, 1500 m3/óra kapacitású meszes vízlágyító mű, 500 m3/óra teljesítményű ioncserélő-gyantás sótalanító, 100 m3/órás utósótalanító, hat egység hűtőtorony, kazánház, vezeték- és a napi 1000 vagonos mozgatáshoz szükséges vasúthálózat.

2

1975

Megindul a 34%-os ammónium-nitrát termelése.

1980-89

Megépül a kombinált salétromsav üzem, új argon üzem és egy új szennyvíztisztító üzem.

4

1990

1990 február 1-jén megalakul a Nitrogénművek Részvénytársaság.

1994

A Társaság csomagolóanyag-gyártás igényeinek kielégítésére megalakítja a Péti Polietilén Zsák Kft.-t.

11

2002

Megalakul a Nitrogénművek Zrt., új tulajdonosai Bige László Tibor és Bige Zoltán József.

2003

A Bige csoport egyesíti termékpalettáját Genezis márkanév alatt. A Nitrogénművek Zrt. csatlakozik az Európai Műtrágyagyártók Szövetségéhez (EFMA).

2004

A vállalat felvásárolja a folyékony- és szuszpenziós műtrágyák előállításával és forgalmazásával foglalkozó üzemet Nádudvaron. Kialakításra kerül az országos szaktanácsadói hálózat, megindul az NPK termékek értékesítése. Kialakításra kerül az országos szaktanácsadói hálózat, megindul az NPK termékek értékesítése.

2007

Átadásra kerül a 1650 t/nap kapacitású salétromsav üzem, beruházásra fordított összeg 30,8 Mrd Ft. Megkezdi működését a korszerű, automatizált csomagoló üzem az egységrakatok és big-bag-ek csomagolására. Az új granuláló üzemhez kapcsolódóan kiépítésre kerül egy pneumatikus porszállító rendszer, amely a dolomitpor többletet a Pétisó üzembe továbbítja.

5

2008

Megépül az 1100 t/nap granulált ammónium-nitrát vagy 1400 t/nap granulált pétisó kapacitású granuláló üzem. A beruházáshoz szervesen kapcsolódik a francia beszállításban érkezett új dolomitörlő rendszer. 2008-tól a Nitrogénművek Zrt. a Magyar Innovációs Klub tagja.

6

2010

Kapacitásbővítések valósulnak meg a savüzemi kazán szerkezeti módosításával (1800 t/napra) és az ammónia konverter belső részének átalakításával. Megújul a Genezis márka arculata és termékcsomagolása.

1

15

2011

Kibocsátásra kerül az 50 millió EUR összegű kötvény.

2012

Elindul a Genezis 2.0 konferenciasorozat, amelyen fiatal gazdák a szakmához szorosan kapcsolódó előadásokon, programokon vehetnek részt.

2013

A növekedési tervek megvalósításához 200 millió USD értékű kötvényt bocsátanak ki. A Pétisó üzemi szórótornyot 4 db új elszívó ventilátorral korszerűsítik.

16

2014

Átadásra kerül az új dolomitörlő beruházás. Elindul a Vetőmag, valamint a Terménykereskedelmi üzletág.

2015

Kapacitásbővítés valósul meg az argon üzemben egy új, 2 000 Nm3/h kapacitású metán kompresszor beépítésével. Az új granuláló üzemhez kapcsolódóan új csomagoló épület és big-bag csomagoló berendezés létesül. Átadásra kerül az új semlegesítő (S3) üzem. Elindul a dolomitörlő (D2) működése. Befejeződik a salétromsav üzemi korszerűsítése és kapacitás bővítése 1650 t/napról 1 800 t/napra. Elindul a Genezis Növényvédőszer üzletág. Megkezdődik a saját kalászos vetőmag termeltetés. Eszéki székhellyel megalakul a Nitropet Croatia d.o.o. leányvállalat.

17

2016

Beruházásra fordított összeg 34,7 Mrd Ft. Kibővítésre kerül az ammónia üzem 1 200 tonna/nap kapacitásról 1 400 tonna/napra. Üzembe helyezésre kerül az új granuláló (G2) üzem, amely az úgynevezett „pugmill” granuláló technológiával működő műtrágya üzemek közül a világon az egyik legnagyobb. Aktiválják a Siemens gyártmányú gőzturbina-generátor turbógép csoportot, valamint a hozzá kapcsolódó új villamoshálózatot, amely áram termelésre alkalmas a technológiában termelődő nagynyomású és magas hőmérsékletű többlet gőz hasznosításával. Átadásra kerül az 1 960 tonna/nap Pétisó, vagy 1 550 tonna/nap ammónium-nitrát típusú granulált műtrágyát gyártó, granuláló 2 üzemegység.

11

2017

Beruházásra fordított összeg 12,6 Mrd Ft. A granuláló 2 üzem részeként befejeződik a semlegesítő 3 építése és beüzemelése. Megépül az 1 150 tonna/nap kapacitású új savüzem. Ezzel a pétfürdői gyár salétromsav-termelése a régióban a legmagasabb. Megvalósul a Pétisó üzem kapacitásbővítése és rekonstrukciója a napi 1 800 tonna/nap termelésre. Átadásra kerül az új dolomitőrlő malom.

1

2018

200 millió EUR összegű kötvényt bocsát ki a Társaság, melyből a 200 millió USD értékű kötvényét visszafizeti. Aktiválásra kerül az új dolomitőrlő 3. üzem.

2

2019

Új értékesítési csatornaként elindul az online értékesítés a genezisepartner.hu webshopon keresztül.

2021

A Nitrogénművek az Európai Beruházási és Fejlesztési Bankkal (EBRD) együttműködve azon dolgozik, hogy növekedjen a péti ammónia-előállítás energiahatékonysága és vizsgálja, hogy megújuló energia felhasználásával hogyan lehetne a „zöld” ammónia előállítását meglévő gyártófolyamatba integrálni. A tervezett beruházás része egy 200 MW csúcsteljesítményű napelem- és egy 45 MW csúcsteljesítményű szélerőműpark, az optimális energiafelhasználást biztosító 400 MWh tárolókapacitással együtt.

5

Kibővült kapacitással ma már 16 országot látunk el műtrágyával.

2022

A Genezis márka arculati rendezése céljából megtörténik a logók harmonizációja regionális szinten.  A külföldi leányvállalatok és érdekeltségek cégneveinek egységesítése Genezis Trade név alatt.

1

trade